Tipy pro výběr knih do čtenářského deníku

 1. Projekt ČTESYRÁD: ČTEnářův SYmpatický RÁDce https://www.ctesyrad.cz/nejctivejsi/literatura-pro-deti-mladez/mladsi-skolni-vek-6-11-let

 2. Projekt: ČTENÍ POMÁHÁ https://www.ctenipomaha.cz/cs/Knihy/Knihy-pro-1-5-tridu

3. ZLATÁ STUHA: Výroční cena Zlatá stuha je celostátní ocenění v oblasti knižní tvorby pro děti a mládež v České republice. Jejím posláním je ocenit významné a hodnotné tvůrčí i ediční činy v různých kategoriích a vyjádřit tímto způsobem kulturní i společenskou prestiž jak oceněných děl a jejich autorů, tak i tvorbě, vydávání a šíření kvalitních knih pro děti a mládež jako celku. https://www.zlatastuha.cz/archiv

4. MAGNESIA LITERA: Posláním cen Magnesia Litera je podpora a popularizace kvalitních knih, původních i překladových. Pomáhají těm, kteří se o knihy zajímají, aby se zorientovali v současné početné knižní produkci, snaží se probudit zájem těch, kteří knihy nečtou či přestávají číst. https://www.magnesia-litera.cz/#archiv

5. Projekt: ROSTEME S KNIHOU – zaměření na zvyšování čtenářské gramotnosti, cílem je prostřednictvím řady aktivit z oblasti literárních a čtenářských soutěží oslovovat zejména předškolní a školní mládež a rozvíjet a prohlubovat jejich literární vzdělání a čtenářskou vyspělost, zlepšovat a obohacovat komunikační schopnosti a obecně kulturní znalosti. https://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/aktivity-kampane/

6. Pro děti z 1. – 3. třídy jsou také vhodné knihy s označením první, druhé a třetí čtení z nakladatelství Albatros.