Týdenní plán ... 30.4. - 4.5.2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

ČJ

Opakování

Zvuková stránka jazyka – větný přízvuk

Dotazník

učeb.str.114-117

PS 2.díl str.22-23

 

MA

Celá čísla II

Geometrické konstrukce – čtverec, obdélník, Lichoběžník

učeb.str.81-82

PS- 2.díl str.25,31

AJ

Lekce 8 : Whats´s the weather like ?

Věty o počasí : It´s raining. - Prší.

cloudy - zataženo, cold - chladno, foggy - mlhavo, hot - horko,sunny - slunečno, windy- větrno, rainy – deštivý, snowy - zasněžený

Vazba I´m reading. He´s/She´s wearing ...

učeb.str.58-61

PS str.72-76

 

VL

Habsburkové

učeb.str.58-59

PŘV

Park (město) – živočichové a rostliny v parku a ve městě

učeb.str.60-64

PS str.33-34

OTÁZKA TÝDNE : Co znamená zkratka GPS ?

Ve čtvrtek 3.5. Knihovna Beroun

Týdenní plán ... 16.4. - 20.4.2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

ČJ

Opakování

 

učeb.str.107-111

PS 2.díl str.16-18

MA

Dělitelnost

Kombinatorika, statistika

učeb.str.74 -77

PS- 2.díl str.21-22

AJ

Lekce 7 : People at work

a firefighter – hasič, a baker – pekař, a teacher – učitel, an office worker – úředník, a nurse – zdravotní sestra, a mechanic – mechanik

Slovesa ve 3.os.jednot.čísla

učeb.str.53-55

PS str.64-68

 

VL

Opakování – Jan Hus, Jan Žižka a husitské války

O Jiříku poděbradském a českých bratřích

učeb.str.56-57

PŘV

Zvířata chovaná pro radost (domácí mazlíčci)

Živočichové volně žijící v okolí lidských sídel

učeb.str.56-58

PS str.30-31

OTÁZKA TÝDNE : Co je to PROKRASTINACE ?

pátek 20.4. - Muzeum keramiky (hrazeno z TF)

Týdenní plán ... 9.4.-13.4.2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

ČJ

Shoda podmětu s přísudkem

učeb.str.104-107

PS 2.díl str.15-16

 

MA

Dělitelnost

učeb.str.73-76

PS- 2.díl str.19-21

AJ

Lekce 7 : People at work

a firefighter – hasič, a baker – pekař, a teacher – učitel, an office worker – úředník, a nurse – zdravotní sestra, a mechanic – mechanik

Slovesa ve 3.os.jednot.čísla

učeb.str.51-53

PS str.63-66

 

VL

O Janu Žižkovi a husitských válkách

učeb.str.54-55

PŘV

Zvířata chovaná pro radost (domácí mazlíčci)

Živočichové volně žijící v okolí lidských sídel

učeb.str.56-58

PS str.30-31

OTÁZKA TÝDNE : Co je to DEFENESTRACE ?

V úterý 10.4. Prague Cello Quartet – hudební koncert KD Plzeňka (hrazeno z TF)

Ve středu 11.4. hodina PŘV místo VL 5.vyuč.hod. Přinést sešity a učebnici.

12.4.-13.4. ředitelské volno

Týdenní plán ... 2.4. - 6.4.2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

ČJ

Shoda podmětu s přísudkem

učeb.str.100-103

PS 2.díl str.13-14

 

MA

Dělitelnost

V pátek GEOMETRIE : kolmice (kružítko, pravítko s ryskou)

učeb.str.73-76

PS- 2.díl str.18-21

AJ

Lekce 7 : People at work

a firefighter – hasič, a baker – pekař, a teacher – učitel, an office worker – úředník, a nurse – zdravotní sestra, a mechanic - mechanik

učeb.str.49-51

PS str.59-63

 

VL

Život ve středověku

Husitství – Mistr Jan Hus

učeb.str.52-53

PŘV

Lidská sídla – rostliny a živočichové v okolí lidských sídel

učeb.str.50-55

PS str.30-31

OTÁZKA TÝDNE : Co je to ŘEMDIH?

Týdenní plán ... 26.3. - 30.3.2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

ČJ

Podmět a přísudek ( holý a rozvitý)

Základ věty

Věta a souvětí

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.98-100

PS 2.díl str.12

 

MA

Velká čísla

Geometrie: osová souměrnost

geometrie vlastníma rukama

učeb.str.69-71

PS- 2.díl str.16/1,18

AJ

Lekce 6 : Just for fun

Test z lekce 6 (úterý)

Lekce 7 : People at work

a firefighter – hasič, a baker – pekař, a teacher – učitel, an office worker – úředník, a nurse – zdravotní sestra, a mechanic - mechanik

učeb.str.48-49

PS str.59-61

 

VL

Lucemburkové v Čechách – Karel IV., VáclavIV., Zikmund

Život ve středověku

učeb.str.50-51

PŘV

--------------------------------------------------

učeb.str.

PS str.

OTÁZKA TÝDNE : ?????

29.3.-2.4.2018   ..... velikonoční prázdniny

Týdenní plán ... 19.3. - 23.3.2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

ČJ

Podmět a přísudek ( holý a rozvitý)

Základ věty

Věta a souvětí

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.94-98

PS 2.díl str.9-11

 

MA

Velká čísla

Převody jednotek – deci, centi, kilo

Geometrie: osová souměrnost

                   geometrie vlastníma rukama

učeb.str.65-69

PS- 2.díl str.15-17

AJ

Lekce 6 : Just for fun

Měsíce

Lekce 7 : People at work

a firefighter – hasič, a baker – pekař, a teacher – učitel, an office worker – úředník, a nurse – zdravotní sestra, a mechanic - mechanik

učeb.str.46-50

PS str.57-62

 

VL

Lucemburkové v Čechách

učeb.str.48-51

    PŘV

Jaro- příroda na jaře, rostliny a živočichové

učeb.str.47-49

PS str.28/1,3, str.29/4

OTÁZKA TÝDNE : Co je to Brexit?

úterý 20.3. Muzeum betlémů Karlštejn – velikonoční dílna, sraz v 7.25 hod.u šaten, odchod v 7.35 hod. Návrat do 12.30 hod. Do batohu s sebou svačinu, pití,malou krabičku vystlanou vatou nebo papírem na zhotovený výrobek (kraslice), popřípadě drobné na suvenýry.

Pracovní činnosti
Na pátek 23.3. na PČ si děti přinesou svoji portrétovou fotografii nejlépe o rozměru 5x5 cm (pokud bude menší, také nevadí - poradíme si) a kdo má tak ještě glitry, třpytky, ozdobná lepidla apod.

Týdenní plán ...5.3.-9.3.2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Podmět a přísudek ( holý a rozvitý)

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.92-95

PS 2.díl str.8-9

 

 

MA

Velká čísla

Převody jednotek – deci, centi, kilo

Geometrie: osová souměrnost

 

učeb.str.65-68

PS- 2.díl str.13-15

 

AJ

Lekce 6 : Just for fun

What´s your favourite programmes?

Do you watch …….. ?

a cartoon - kreslený příběh, a sports programme – sportovní pořad, an animal programme – pořad o zvířatech, a game show – soutěžní pořad, a comedy show – zábavný pořad, a film- film

učeb.str.43-46

PS str.54-57

 

VL

České království za vlády Přemyslovců

učeb.str.

 PŘV

Pokusy a měření – teplota

Jaro- příroda na jaře, rostliny a živočichové

učeb.str.46-49

PS str.25-26

OTÁZKA TÝDNE : Co je to INAUGURACE?

čtvrtek 8.3.  -  Knihovna Beroun – téma : Sci-fi, Fantasy (8-9.45 hod.)

Týdenní plán ...26.2. - 2.3.2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Psaní koncovek PoJ rodu mužského, ženského a středního – procvičování, opakování

Slovesa – tvary podmiňovacího způsobu, pravopis slovesných zakončení v přítomném a v budoucím čase

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.87-91

PS 2.díl str.6-7

 

 

MA

Zlomky - opakování

Souřadnice, vztahy a závislosti

Velká čísla

Geometrie: osová souměrnost

učeb.str.63-65

PS- 2.díl str.9/9, 11/2d, str.13/1, 14/3,4

 

AJ

Lekce 6 : Just for fun

I like …. – Rád/a…

I don´t like… - Nerad/a ….

I really like… - Opravdu rád/a…

I love….. – Miluji ….

Do you like ….?

Yes, I do./ No, I don´t.

swimming - plavání, running - běhání, playing (football) – hraní (fotbalu), watching TV- sledování televize

Dny v týdnu : Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

učeb.str.42-44

PS str.50-55

 

VL

Život za vlády prvních Přemyslovců

České království za vlády Přemyslovců - Přemysl Otakar I.

učeb.str.

 PŘV

Pokusy a měření – teplota

Opakování

Hodina PŘV proběhne tento týden ve středu 5.vyuč.hod.!!!

učeb.str.46

PS str.24-25

OTÁZKA TÝDNE : Co je to kanonizace ?

pátek 2.3. dopravní výchova (teorie) – 8 - 12.35hod. (ve škole)

pátek 2.3. Karneval v ŠD 13.30 -14.45 hod. i pro nedružinové děti, kostým s sebou, cena 25 Kč

Týdenní plán ...19.2. - 23.2.2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Psaní koncovek PoJ rodu mužského, ženského a středního

Slovesa – slovesný způsob, slovesný tvar jednoduchý a složený, tvary rozkazovacího a podmiňovacího způsobu

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.84-87

PS str.46-48

PS 2.díl str.4-5

 

 

MA

Zlomky - opakování

Souřadnice, vztahy a závislosti

Geometrie: pravoúhlý trojúhelník, přepona, odvěsny

Písemná práce (úterý)

učeb.str.61-63

PS- 2.díl str.10-12

 

AJ

Lekce 6 : Just for fun

I like …. – Rád/a…

I don´t like… - Nerad/a ….

I really like… - Opravdu rád/a…

I love….. – Miluji ….

swimming - plavání, running - běhání, playing (football) – hraní (fotbalu), watching TV- sledování televize

Dny v týdnu : Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

učeb.str.40-42

PS str.49-52

 

VL

Život za vlády prvních Přemyslovců

učeb.str.

 PŘV

Pokusy a měření – objem

učeb.str.45

PS str.24-25

OTÁZKA TÝDNE : Co je to Eustachova trubice?

čtvrtek 22.2. Divadlo Lampion Kladno – Nekonečný příběh , sraz v 7.35 hod. u šaten, odjezd v 7.45 hod., návrat v cca 12.30 hod. (90Kč + bus – hrazeno z TF)

Týdenní plán ... 12.2. - 16.2.2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Vzory PoJ rodu mužského

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.80-83

PS str.46-48

PS 2.díl str.4

 

 

MA

Zlomky

Souřadnice, vztahy a závislosti

Převody jednotek délky

učeb.str.58-61

PS- 2.díl str.9-12

 

AJ

Lekce 5: In the Town

Opakování, Test L5 (ve středu)

Lekce 6 : Just for fun

I like …. – Rád/a…

I don´t like… - Nerad/a ….

I really like… - Opravdu rád/a…

I love….. – Miluji ….

swimming - plavání, running - běhání, playing (football) – hraní (fotbalu), watching TV- sledování televize

učeb.str.40-41

PS str.49-51

 

VL

Opakování – Od pravěku po Velkomoravskou říši

O svatém Václavu a jeho babičce Ludmile

Oldřich a Božena

 

učeb.str.40-43

 

 PŘV

Opakování (Živočichové a rostliny na podzim a v zimě)

Pokusy a měření – hmotnost a objem, jednotky, převody jednotek

učeb.str.45

PS str.24-25

OTÁZKA TÝDNE : Co jsou to olympijské hry?

úterý 13.2. Preventivní program s p.Sixtou – téma : Prevence agresivity, násilí a šikany

Týdenní plán ... 5.2. - 9.2.2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Podstatná jména rodu mužského

-životnost

- seznámení se vzory

Psaní koncovek PoJ rodu středního a rodu ženského - procvičování

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.76-79

PS str.45-48

 

 

MA

Zlomky

Opakování – písemné násobení a dělení

Zaokrouhlování

učeb.str.56-58

PS- 2.díl str.7-9

 

AJ

Lekce 5: In the Town

station - nádraží, cinema - kino, supermarket - supermarket, restaurant - restaurace, church - kostel, library - knihovna

Čtení map a nasměrování cesty

Příběh Colina

Popis města, kde žiji

Odlišná výslovnost hlásky „a“

učeb.str.36-39

PS str.44-48

 

VL

O velké Moravě, svatém Cyrilu a svatém Metodějovi – opakování

O svatém Václavu a jeho babičce Ludmile – úvod, seznámení

 

učeb.str.40-41

 

 PŘV

Opakování

Pokusy a měření

Přinést si k pokusům na pátek metr ( skládací, krejčovský, svinovací …apod.)

učeb.str.44-46

PS str.24-25

OTÁZKA TÝDNE : Co je to epilepsie?

Týdenní plán ... 29.1. - 2.2.2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Psaní koncovek PoJ rodu středního a rodu ženského - procvičování

Věta zvolací, přímá a nepřímá řeč a věta uvozovací

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.72-75

PS str.44-45

 

MA

Zlomky

Opakování – písemné násobení a dělení

Zaokrouhlování

učeb.str.55-56

PS- 2.díl str.4-6

 

AJ

Lekce 5: In the Town

station - nádraží, cinema - kino, supermarket - supermarket, restaurant - restaurace, church - kostel, library - knihovna

How do you go to school?...by bus, by car, by bike….

učeb.str.34-35

PS str.42-43

VL

O velké Moravě, svatém Cyrilu a svatém Metodějovi

 

učeb.str.38-39

 PŘV

          ---------------------------------------

učeb.str.

PS str.

OTÁZKA TÝDNE : Co jsou to české korunovační klenoty?

úterý 30.1. Bubnování – hudební program (ve škole)

středa 31.1. pololetní vysvědčení

pátek 1.2. pololetní prázdniny

Týdenní plán ... 22.1. - 26.1.2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Psaní koncovek PoJ rodu středního a rodu ženského - procvičování

Věta zvolací, přímá a nepřímá řeč a věta uvozovací

učeb.str.68-72

PS str.40-44

 

MA

Práce s daty

Opakování – písemné násobení a dělení

Počítání se závorkami

učeb.str.52-55

PS str.37-39

 

AJ

Lekce 5: In the Down

station - nádraží, cinema - kino, supermarket - supermarket, restaurant - restaurace, church - kostel, library - knihovna

There is…./ There are ….

There aren´t any …

Are there any …..?

učeb.str.32-34

PS str.39-43

VL

O velké Moravě, svatém Cyrilu a svatém Metodějovi

 

učeb.str.38-39

 PŘV

Pokusy a měření (délka, hmotnost)

učeb.str.44-45

PS str.22-23

OTÁZKA TÝDNE : Co je to kyberšikana?

Týdenní plán ... 8.1. - 12.1. 2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Opakování : Vyjmenovaná slova, slovní druhy,

Psaní koncovek PoJ rodu středního a rodu ženského

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem + "Vánoční čítanku"

učeb.str.63-67

PS str.38-39

 

MA

Geometrie I.

Parkety

Obsah čtyřúhelníků

Stavby z krychlí

Písemné sčítání, odčítání, násobení

V pátek 12.1. – pololetní písemná práce

učeb.str.49-51

PS str.32/12, 33/2, 34-35

 

AJ

Lekce 4: A day at the zoo

učeb.str.28-31

PS str.35-38

VL

Prezentace projektů

Obrazy z českých dějin – V zemi zvané Bohemia

 

učeb.str.34-35

 PŘV

Zima- příroda, živočichové a rostliny v zimě

učeb.str.41-43

PS str.20-21

OTÁZKA TÝDNE : Co je to migrace?

Ve čtvrtek 11.1. návštěva knihovny (8-9.45 hod.)

Týdenní plán ... 3.1.-5.1.2018

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Opakování : Vyjmenovaná slova, slovní druhy

Vzory PoJ rodu středního – vzor MĚSTO, MOŘE,KUŘE,STAVENÍ – opakování

Vzory PoJ rodu ženského - procvičování

učeb.str.62-63

PS str.37/6,7

 

MA

Geometrie I.

Parkety

Obsah čtyřúhelníků

Násobení a dělení dvojciferného čísla číslem jednociferným

učeb.str.48

PS str.32/12,33/2, 36/1

 

AJ

Lekce 4: A day at the zoo

učeb.str.27-29

PS str.34-37

VL

Prezentace projektů

Obrazy z českých dějin – O době lovců mamutů

 

učeb.str.32-33

 PŘV

Les – Rostliny a živočichové v lese

učeb.str.34-40

PS str.18-20

OTÁZKA TÝDNE : Kdo byli Tři králové?

Týdenní plán ... 11.12.-15.12.2017

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Opakování : Vyjmenovaná slova, slovní druhy

Vzory PoJ rodu středního – vzor MĚSTO, MOŘE,KUŘE,STAVENÍ – opakování

Vzory PoJ rodu ženského - procvičování

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.56-59

PS str.33-34

 

MA

Rovnice II

Ve středu GEOMETRIE

učeb.str.44-46

PS str.30-32

 

AJ

Lekce 4: A day at the zoo

Věty s použitím vazby : They´re …/ They aren´t… Are they ….?

Přídavná jména : funny - legrační, dangerous - nebezpečný, friendly – přátelský

2.stupeň přídavných jmen: bigger - větší, smaller - menší, taller - vyšší, shorter - kratší, fatter - tlustší, thinner - hubenější, older - starší, younger - mladší

učeb.str.26-30

PS str.29-35

VL

Prezentace projektů

Stát a jeho představitelé

Symboly ČR

 

učeb.str.28-31

 PŘV

Les – Rostliny a živočichové v lese

učeb.str.34-40

PS str.18-20

OTÁZKA TÝDNE : Co je to zemětřesení?

Ve úterý 12.12.  Muzeum Českého krasu : Vánoční tvořivá dílna (11-12.35hod.), 50 Kč – hrazeno z TF

Týdenní plán ... 4.12. - 8.12.2017

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Opakování : Vyjmenovaná slova po L -opakování

Vzory PoJ rodu středního – vzor MĚSTO, MOŘE,KUŘE,STAVENÍ – procvičování

Vzory PoJ rodu ženského - seznámení

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.53-57

PS str.31-32

 

MA

Římská čísla

Rovnice II

Ve středu GEOMETRIE

učeb.str.42-45

PS str.30-31,str.33

 

AJ

V úterý Test – Lekce 3

Lekce 4: A day at the zoo

Věty s použitím vazby : They´re …/ They aren´t… Are they ….?

Přídavná jména : funny - legrační, dangerous - nebezpečný, friendly – přátelský

2.stupeň přídavných jmen: bigger - větší, smaller - menší, taller - vyšší, shorter - kratší, fatter - tlustší, thinner - hubenější, older - starší, younger - mladší

učeb.str.24-26

PS str.29-33

VL

Prezentace projektů

Praha-hlavní město

Památná místa naší vlasti

učeb.str.20-21,

str.26-27

 PŘV

Les

učeb.str.27-37

PS str.18-20

OTÁZKA TÝDNE : Kdo byl sv. Mikuláš?

Ve čtvrtek 7.12.  KD Plzeňka : Hudba školám – vánoční příběh (10.45 – 11.30hod.), 50 Kč – hrazeno z TF

Týdenní plán ... 27.11. - 1.12.2017

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Opakování : Vyjmenovaná slova po B,L,M -opakování

Vzory PoJ rodu středního – vzor MĚSTO, MOŘE,KUŘE,STAVENÍ

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.50-53

PS str.29-30

 

MA

Celá čísla

Krokování

Šipkový zápis

Římská čísla

učeb.str.40-42

PS str.27-29

 

AJ

Lekce 3 : Food, food, food !

Příběh Colin in Computerland

What do you have for breakfast/lunch/dinner?

učeb.str.21-23

PS str.28

VL

Prezentace projektů

Praha-hlavní město

Památná místa naší vlasti

učeb.str.20-21,

str.26-27

 PŘV

Ekosystém

Les

učeb.str.23-35

PS str.15-19

OTÁZKA TÝDNE :  Co je to ADVENT?

Ve čtvrtek 30.11.  ČP : Zpátky do Betléma – vánoční příběh (10-12 hod.), 50 Kč – hrazeno z TF

Týdenní plán ... 20.11. - 24.11.2017

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Opakování : Vyjmenovaná slova po B,L -opakování

Seznámení se vzory PoJ rodu středního – vzor MĚSTO, MOŘE

Čtení : Klič k 21.století, O cestování v čase

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.48-50

PS str.27-28

Čítanka str.47-50

 

MA

Dělení jednomístným číslem-procvičování

Stovková tabulka – orientace

Celá čísla

učeb.str.38-40

PS str.26-27

 

AJ

Lekce 3 : Food, food, food !

Použití large x small

Použití „ sometimes, always, never“

Příběh Colin in Computerland

What do you have for breakfast/lunch/dinner?

TEST – Určování času (čtvrtek)

učeb.str.19-23

PS str.24, 26-27

VL

Prezentace projektů

Nerostné bohatství a průmysl ČR

Dary země

učeb.str.22-25

 PŘV

Neživá příroda – Vzduch, Nerosty a horniny, Půda,

Světlo a teplo ze Slunce

učeb.str.19-22

PS str.10-12

OTÁZKA TÝDNE :  Co je to bajka?

Ve čtvrtek 23.11. návštěva Knihovny Beroun (8-9.45 hod.), téma: Dobrodružná literatura

Týdenní plán ... 13.11. - 17.11.2017

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Opakování : Vyjmenovaná slova, slovní druhy, pádové otázky

Stavba slova, pravopis předložek a předpon

Seznámení se vzory PoJ rodu středního

Čtení : Klič k 21.století, J.Verne

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.45-47

PS str.26-27

Čítanka str.38-42

 

MA

Rovnoběžník

Dělení jednomístným číslem

učeb.str.36-37

PS str.24-25

 

AJ

Lekce 3 : Food, food, food !

Určování času : What´s the time?

Použití large x small

I have breakfast/ lunch/ dinner at ….

V úterý TEST ze slovíček

učeb.str.18-20

PS str.22-25

 

 

VL

Projekt – Kraje ČR

Prezentace projektů

učeb.str.

 PŘV

Neživá příroda

Koloběh vody v přírodě

Hodina PŘV proběhne ve středu 5.vyuč.hod.místo VLASTIVĚDY

učeb.str.18-20

PS str.10-12

OTÁZKA TÝDNE : Co se stalo 17.11.1989?

Týdenní plán ... 6.11. - 10.11.2017

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Národní jazyk- spisovná a nespisovná forma, stavba slova, pravopis předložek a předpon

Čtení : Klič k umění – Kodiak v opeře

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.41-44

PS str.24-25

Čítanka str.33-37

 

MA

Zápis zlomku

Rovnoběžník

Písemné násobení, +,-

učeb.str.33-35

PS str.22-23

 

AJ

Lekce 3 : Food, food, food !

Seznámení s novou slovní zásobou

He/She likes…

He/She doesn´t like…

Does he/she like…?

Použití SOME/ANY

Určování času

učeb.str.17-19

PS str.19-24

 

 

VL

Projekt – Kraje ČR (přinést si materiály, knihy, poznámky, obrázky, prospekty)

učeb.str.

 PŘV

Rostliny – KVĚT, PLOD se semeny

Dělení rostlin podle místa růstu a užitku

Živočichové – vlastnosti, dělení

učeb.str.12-17

PS str.

OTÁZKA TÝDNE : Co je to Leasing?

Týdenní plán ... 30.10. - 3.11.2017

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Opakování : slovesa – osoba, číslo, čas, stavba slova, vyjmenovaná slova

Čtení : Klič k umění – Kodiak v opeře

Sloh : spisovnost, národní jazyk

učeb.str.37-41

PS str.21-23

Čítanka str.33-37

 

MA

Zápis zlomku

Rovnoběžník

učeb.str.32-33

PS str.21-22

 

AJ

Lekce 2 : Opakování, Test(středa)

Lekce 3 : Food, food, food !

Seznámení s novou slovní zásobou

He/She likes…

He/She doesn´t like…

Does he/she like…?

Použití SOME/ANY

učeb.str.15-17

PS str.18-21

VL

Města ČR – opakování

Praha-hlavní město

Projekt – Kraje ČR (přinést si materiály, knihy, poznámky, obrázky, prospekty)

učeb.str.20

 PŘV

Rostliny – KVĚT, PLOD se semeny

Dělení rostlin podle místa růstu a užitku

TEST

učeb.str.12-14

PS str.

OTÁZKA TÝDNE : Co je to Řád Bílého lva?

30.10. (PO) Divadlo Gong – Stínadla se bouří : Sraz v 7.45 hod. u šaten, odjezd v 8.00 hod., návrat kolem 13.00 hod. (hrazeno z TF)

3.11.(PÁ)  Halloweenské rejdění – přinést kostým, masku

Týdenní plán ... 23.10. - 27.10.2017

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Opakování : slovní druhy- ohebné, neohebné, skladební dvojice, základní skladební dvojice, slovesa – osoba, číslo, čas

Čtení : Klič k umění – Kodiak v opeře

Sloh : přihláška, čtení s porozuměním

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.32-37

PS str.19-21

Čítanka str.33-37

 

MA

Rovinné útvary

Rovnice

Čtyřúhelníky – čtverec, kosočtverec

-úhlopříčky, kolmost

Trojúhelník – rovnoramenný, rovnostranný

Ve středu GEOMETRIE

učeb.str.29-31

PS str.18-20

 

AJ

Procvičování slovní zásoby

Psaní čísel 20-100  - TEST (ÚT)

Procvičování otázky: How old is…?

Použití younger than…, older than…..

Příběh Colin in Computerland

učeb.str.12-15

PS str.15-18

VL

Města ČR – moravská a slezská, práce s mapou

učeb.str.18-19

 PŘV

Rostliny – KVĚT, PLOD se semeny

Dělení rostlin podle místa růstu a užitku

Ve středu TEST (5.vyuč.hod.)

učeb.str.12-14

PS str.

OTÁZKA TÝDNE : Co je to PAMÁTKA ZESNULÝCH „DUŠIČKY“ ?

26.10.-27.10.   - PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Týdenní plán ... 16.10. - 20.10.2017

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Opakování : slovní druhy, skladební dvojice, slevesa – osoba, číslo, čas

Čtení : Klič k umění – Wolfgang Amadeus Mozart

Sloh : přihláška, čtení s porozuměním

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.30-35

PS str.17-19

Čítanka str.29-33

 

MA

Násobení a dělení, indické násobení

Lichá, sudá čísla a práce s nimi

Písemné násobení, +,-

Rovinné útvary

učeb.str.25-29

PS str.17-19

 

AJ

Procvičování slovní zásoby

Opakování čísel 1-20

Čísla 20-100

Procvičení otázky a odpovědi s vazbou „have got“

Procvičování otázky: How old is…?

Použití younger than…, older than…..

učeb.str.12-14

PS str.13-16

VL

Opakování - Pohoří ČR – test (slepá mapa pohoří)

Města ČR

učeb.str.16-19

 PŘV

Rostliny – list, plod se semeny,

Dělení rostlin podle místa růstu a užitku

Živočichové – vlastnosti, dělení živočichů

učeb.str.12-17

PS str. 10

OTÁZKA TÝDNE : Co je to lepek?

Pátek 20.10. - Když chceš , tak to dokážeš (program prevence), ČP, 50 Kč (hrazeno z TF)

Týdenní plán ... 9.10. - 13.10.2017

předmět

učivo

učebnice/pr.sešit

 

ČJ

Opakování : Vyjmenovaná slova, slovní druhy, kořen, předpona, přípona, slova s Ě, skupiny BJE,VJE

Čtení : Klič k umění – umění, divadlo, opera: Čert a Káča

Sloh : osnova, vyprávění

V pondělí čtenářská dílna : přinést knihu + čtenářský deník se zápisem

učeb.str.25 – 29

PS str.14/3,str.15/7, str.16

Čítanka str.24-29

 

MA

Šipkový graf

Hadi, rovnice

Násobení a dělení, indické násobení

Písemné násobení, +,-

učeb.str.22-25

PS str.14-16

 

AJ

Procvičování slovní zásoby

Opakování čísel 1-20

Čísla 20-100

Procvičení otázky a odpovědi s vazbou „have got“

učeb.str.9-11

PS str.10-14

VL

Pohoří ČR

Česká města

učeb.str.12-17

 PŘV

Opakování

Rostliny – vlastnosti rostlin, dělení rostlin

učeb.str.8-14

PS str. 8/4,5,6, str.9/7

  • OTÁZKA TÝDNE : Co je to parlament?

Týdenní plán ... 2.10. - 6.10.2017

předmět

učivo

učebnice / pr. sešit

ČJ

Opakování – skupiny s Ě, skupiny BJE, VJE

 Sloh – Vypravování, osnova 

učebnice s.20-25

 PS str. 12-15

 

Čtení

Klíč k umění – umění, divadlo, opera : Čert a Káča

Čtenářská dílna – přinést knihu + čtenářský deník

Čítanka s.24-28

 každé PONDĚLÍ

MA

Rovnice

Šipkový graf

Ve středu – GEOMETRIE – bod, úsečka, přímka

(pravítko, ořezaná tužka, kružítko)

učebnice s.20-23

PS str. 10-14

 

VL

Opakování – Vodstvo, České řeky

ČR Moravské a slezské řeky

ČR - Naše pohraniční hory

učebnice s.10-13

 

 

PŘV

Opakování : Houby, Rostliny

učebnice  s.7-14

PS str. 7-9

AJ

Lekce 2 – Happy Families

Slovní zásoba:

her - její, his - jeho, Grandma - babička, Grandpa - dědeček, necklace - náhrdelník, tie - kravata, present - dárek,

We´ve got …. – My máme ……

Have you got …..? – Máš / Máte ……?

Používání přivlastňovacích zájmen HIS, HER

Opakování číslic 1-20

Číslice 20-100

učebnice str.8-10

PS str.9-13

  • OTÁZKA TÝDNE : Co je to podzimní rovnodennost ?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán ... 25.9. - 29.9.2017

předmět

učivo

učebnice / pr. sešit

ČJ

Opakování – (vyjmenovaná slova, předpona VY,VÝ, spodoba a ztráta znělosti)

 Sloh – Můj poslední konflikt     

učebnice s.14 - 21

 PS str. 10-12

 

Čtení

Klíč k srdci básníka – poezie, rytmus, rým, verš, přízvuk

Recitace básní

Čtenářská dílna – přinést knihu + čtenářský deník

Čítanka s.18-23

 každé PONDĚLÍ

MA

Opakování –prostředí : STAVBY  z krychlí, VÝSTAVIŠTĚ, INDICKÉ NÁSOBENÍ, DĚDA LESOŇ, DĚLENÍ SE ZBYTKEM

Ve středu – GEOMETRIE – úsečka, přímka

(pravítko, ořezaná tužka, kružítko)

učebnice s.14-19

PS str. 8-10

 

VL

Opakování – ČR –Vodstvo -  testík (středa)

Česká republika – Řeky

učebnice s.8-11

 

 

PŘV

              ---------------------------------------

učebnice  s.

PS str. 

AJ

Lekce 2 – Happy Families

Slovní zásoba:

her - její, his - jeho, Grandma - babička, Grandpa - dědeček, necklace - náhrdelník, tie - kravata, present - dárek,

We´ve got …. – My máme ……

Have you got …..? – Máš / Máte ……?

učebnice str.8

PS str.8-9

  • OTÁZKA TÝDNE : Co je to HURIKÁN ?

pondělí : čtenářská dílna (kniha + čtenářský  deník)

čtvrtek – státní svátek

pátek – ředitelské volno


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán ... 18.9. - 22.9.2017

předmět

učivo

učebnice / pr. sešit

ČJ

Opakování – (vyjmenovaná slova,abeceda, vlastní jména, významy slov – slova nadřazená a podřazená)

 Sloh – Můj poslední konflikt

       

učebnice s.10 - 17

 PS str. 6 - 11

 

Čtení

Klíč k srdci básníka – poezie, rytmus, rým, verš, přízvuk

Naučit se báseň – výběr : str.10, str.12 (do 25.9.)

Čtenářská dílna – přinést knihu + čtenářský deník (ten kdo ještě neodevzdal)

 

Čítanka s.10-17

 každé PONDĚLÍ

MA

Opakování –prostředí autobus, krokování, děda Lesoň, násobilkový obdélník, pavučiny, písemné násobení, slovní úlohy

 

Učebnice s.10-16

PS str. 6-9 

 

VL

Opakování – Česká republika – testík (středa)

Česká republika – Vodstvo – rybníky a jezera, české řeky

 

Učebnice s.6-9

 

 

PŘV

Živá příroda – Houby, rostliny (vlastnosti rostlin)

Rostliny (dělení rostlin, stavba rostlin)

 

Učebnice  s.6-14

PS str.5-9

 

Pondělí 18.9.  čtenářské deníky + vlastní rozečtená kniha

Úterý 19.9. focení – 3.vyuč.hodinu

Čtvrtek 21.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY  od 17.00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týdenní plán ... 4.9. - 8.9.2017

------------------------------------ Organizace 1.týdne ------------------------------

4.9. - v pondělí se sejdeme ve třídě 4.A, přivítáme se a skončíme v 8:45 hod. Děti si přinesou aktovku, penál a dostanou učebnice, žákovskou knížku a rozvrh. Učebnice si doma společně prolistujte a napište počáteční stav učebnice a školní rok do příslušné tabulky. V žákovské knížce prosím vyplňte 1.stranu s kontakty. Družina ani oběd tento den není. Děti budu odvádět po vyučovací hodině k šatnám. Pokud bude dítě odcházet domů samo, je nutné, aby mělo napsaný lísteček o převzetí odpovědnosti.

5.9. - v úterý si děti přinesou aktovku, penál a kufřík s VV pomůckami. Tento den budu již vybírat 900,- Kč (viz seznam pomůcek do 4. třídy), děti dostanou klíček od šatní skříňky ( dvojice možné pouze v rámci naší třídy). Pohovoříme si o bezpečnosti a připomeneme si školní řád. Rozdáme si a nadepíšeme si sešity, které mám u sebe a děti si je doma obalí. Vyučování končí v 11:40 hod.

6.9. - ve středu se již děti v šatně přezují, přinesou si věci na TV, aktovku s učebnicemi dle rozvrhu a začneme se učit, končíme v 11:40 hod.

7.9. - od čtvrtka bude vyučování probíhat i končit podle rozvrhu

8.9. - v pátek uzavíráme platby 900 Kč, děti by měly mít již všechny pomůcky ve škole

 

Jiné:

1) Zkontrolujte si prosím přihlášení k elektronické žákovské knížce! Pokud nefunguje nebo jste ztratili heslo, dejte mi vědět. (mail,SMS)

Pokud máte změnu mailové adresy či telefonu- informujte mne prosím co nejdříve.

2) Od 4.9. možnost elektronicky přihlásit děti na kroužky, jejichž nabídku naleznete na stránkách školy.