Seznam žáků

 1. Stela Abrahámová
 2. Štěpán Babka
 3. Hana Babková
 4. Martin Bartoš
 5. Anna Marie Buberlová
 6. Eliška Buriánková
 7. Marie Veletová
 8. Sára Francová
 9. Barbora Hasmanová
10. Šimon Hobza
11. Jakub Holeček
12. Tomáš Ježek
13. Patrik Jílek
14. Petr Kasal
15. Anna Kermesová
16. Adam Koza
17. Jana Kratochvílová
18. Veronika Novotná
19. Adéla Suchopárová
20. Jáchym Svoboda
21. Matouš Synek
22. Maxim Šašek
23. Natálie Tauferová
24. Lenka Urbancová
25. Denisa Uriánková
26. Karolína Veselá
27. Vendula Zajacová
28. Rozálie Ježková
29. Marek Štorkán

 

 
 

Seznam dětí - rozdělení do AJ - skupin

1.skupina : Mgr.Elena Běhounková                                 2.skupina : Mgr.Michaela Šejvlová
 

                  Babka Štěpán                                                                     Abrahámová Stela

                  Babková Hana                                                                    Hobza Šimon

                  Bartoš Martin                                                                      Buberlová Anna Marie

                  Holeček Jakub                                                                     Synek Matouš

                  Ježek Tomáš                                                                       Svoboda Jáchym    

                  Jílek Patrik                                                                           Francová Sára

                  Koza Adam                                                                          Hasmanová Barbora

                  Kratochvílová Jana                                                              Kermesová Anna

                  Ježková Rozálie                                                                   Buriánková Eliška

                  Štorkán Marek                                                                     Novotná Veronika

                  Šašek Maxim                                                                       Suchopárová Adéla

                  Tauferová Natálie                                                                Kasal Petr

                  Urbancová Lenka                                                                Uriánková Denisa

                  Zajacová Vendula                                                               Veselá Karolína

                                                                                                             Veletová Marie